Böcker och CD eller cd-boken?

Är verkligen CD-boken rättfärdigad? Borde man inte istället behålla den traditionella synen på böcker och cd genom att dela upp dem var för sig? Vissa säger ja, andra nej. Så hur skall vi egentligen gå till väga? En idé är att dela upp både för och mot argumenten kring böcker och cd för att sedan göra en slutsats av detta – låt oss försöka!

Om vi börjar med ett argument som är för CD-boken, så skulle det säga att det finns tydliga tecken på ett samband mellan böcker och cd. Resultatet av detta tecken blev som du förmodligen redan listat ut CD-boken. CD-boken är både positiv och nyttig eftersom de underlättar för ungdomar med t.ex. dyslexi som faktiskt inte har det lika lätt att läsa.

Men samtidigt måste vi tänka på att vi öppnar en möjlighet till lathet som kan utnyttjas av den unga generationen och detta är även ett mot argument till CD-boken. Dessa tycker att böcker och cd bör särhållas.

Så återigen kommer vi till frågan: hur bör vi gå tillväga? Det finns många aspekter man kan se frågan ur, vissa skulle som sagt säga att CD-boken är bra andra inte, men kanske är det så att vi tänker alldeles för svart och vitt, i så fall skulle en kompromiss mellan parterna lösa böcker och cd frågan.